Kerktijden Add to google calendar
december 2018
Week 51
zondag 23 december 10:00 Leesdienst
zondag 23 december 14:30 Leesdienst
zondag 23 december 18:30 Leesdienst
Week 52
dinsdag 25 december 10:00 ds. P. D. den Haan - Eerste Kerstdag
dinsdag 25 december 16:00 ds. P. D. den Haan - Eerste Kerstdag
woensdag 26 december 10:00 ds. P. D. den Haan - Tweede Kerstdag
zondag 30 december 10:00 ds. P. D. den Haan
zondag 30 december 14:30 Leesdienst
zondag 30 december 18:30 ds. P. D. den Haan
Week 1
maandag 31 december 19:00 ds. P. D. den Haan - Oudejaarsdienst