Gereformeerde Gemeente Tholen – Rehobôthkerk

Rehobôth | Genesis 26:22 – En hij brak op vandaar en groef een anderen put, en zij twistten over dien niet; daarom noemde hij zijn naam Rehobôth en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land.

In het bovenstaande Bijbelvers wordt de naam  Rehobôth  genoemd. Het Bijbelhoofdstuk waaruit dit vers is genomen, vertelt ons het verhaal van Izak en zijn herders, die een extra waterput groeven . Dat was nodig, omdat ze steeds ruzie met andere herders kregen over het gebruik van het beperkt aantal waterputten. Deze  put werd  Rehobôth  genoemd, omdat over deze bron geen twist ontstond met de andere herders en ze nu ruimte hadden om te leven. Deze naam betekent ruimte of uitbreiding.

Wij hebben onze kerk deze naam gegeven, omdat het een teken van hoop is. De waterput was erg belangrijk voor herders en hun schapen. Herders en schapen waren afhankelijk van water, een eerste levensbehoefte. In de kerk wordt ook zo’n eerste levensbehoefte uitgedeeld, maar dan voor onze ziel. Zondags wordt in de kerk de Bijbel uitgelegd. De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf en Zijn Bijbel in Johannes 4 met levend water waar wij de dorst van onze ziel mee kunnen lessen. Dat betekent dat onze ziel na ons sterven voor eeuwig bij Hem zal leven.

Wij nodigen u van harte uit om nader kennis te maken.

Wilt u meer weten over wat wij geloven, wie wij zijn, onze kerkdiensten of ons kerkgebouw? Kijk dan verder of neem contact met ons op. Ook nodigen wij u van harte uit om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. In onze kerkdiensten staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. De predikant legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt en wat Hij ons wil geven.

Diensten

 zondag 16 jun 10:00 - ds. C. van Ruitenburg - Heilig Avondmaal 
 zondag 16 jun 18:30 - ds. C. van Ruitenburg - Nabetrachting Heilig Avondmaal 
 zondag 23 jun 10:00 - ds. J.J. Tanis - Reguliere dienst 
 zondag 30 jun 10:00 - ds. C. van Ruitenburg - Heilige Doop 
 zondag 30 jun 18:30 - ds. C. van Ruitenburg - Reguliere dienst 
Meeluisteren:

Rehobôthkerk
Tholen

Elke zondag
10.00 – 14.30 – 18.30

Ds. G.H. Kerstenstraat 2
4691 DS  Tholen

Gereformeerde Gemeente Tholen00004
Gereformeerde Gemeente Tholen00002
Gereformeerde Gemeente Tholen00001
Gereformeerde Gemeente Tholen00007