Coronavirus – 31-07-2020
31 Juli 2020
Kerstboodschap
17 december 2021
Show all

Coronavirus – 01-08-2020

Beste gemeenteleden,

Sinds een aantal weken zijn we weer in de gelegenheid om de kerkdiensten te bezoeken. Na een start met slechts een klein aantal bezoekers, mogen we nu elke zondag met zo een 300 leden samenkomen. Dat is een reden voor dankbaarheid en blijdschap.

Het is verheugend dat er zo veel medewerking van de leden is. Natuurlijk verloopt niet altijd alles zoals we willen, maar tot op heden doen zich geen grote problemen voor. En dat willen we graag zo houden. We begrijpen dat bepaalde maatregelen niet altijd even prettig zijn. We zijn immers gehecht aan onze vaste gewoontes. Helaas zijn die in deze periode niet meer van toepassing. We vragen daar ieders begrip voor.

Het is zoeken naar welke maatregelen het beste binnen onze gemeente functioneren. Nu er wat meer ervaring en het team uitgebreid is, denken we de juiste manier gevonden te hebben. Er zijn echter nog wel een paar knelpunten waar het niet helemaal goed gaat. Zeker in de huidige omstandigheden waar het aantal besmettingen oploopt is het belangrijk de regels goed na te volgen. Uitgangspunt blijft het eerder verstrekte protocol. De volgende punten willen we nog eens extra onder de aandacht brengen.

  1. Zet uw fiets, indien van toepassing, neer volgens de instructies die u ter plaatse krijgt.
  2. Ook op het plein voor de kerkdeuren dient de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.
  3. Bij binnenkomst is er gelegenheid uw handen te desinfecteren, maak daar gebruik van.
  4. Neem ook in de hal de 1,5 meter maatregel in acht. Wacht bij de entreedeur, op gepaste afstand van elkaar. Volg de instructies van de zitplaatsbegeleider op als u binnengeroepen wordt. Zij doen er alles aan om u zodanig een plaats te wijzen dat u geen andere personen passeert. Daarom is het van belang om niet zelfstandig een plaats in te nemen.
  5. Wanneer u als gezin bij elkaar wilt zitten, dient het hele gezin gelijktijdig binnen te komen. Er kunnen geen plaatsen vrij gehouden worden, omdat de ‘laatkomers’ dan andere gemeenteleden moeten passeren. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
  6. Als u vragen over heeft over een zitplaats kunt u ze altijd stellen aan de scriba. Wij vragen uw begrip hier voor.
  7. We merken dat er de laatste tijd steeds meer mensen een aantal minuten voor de dienst binnenkomen. Hierdoor ontstaat opstopping en stagneert de doorstroming richting de zitplaatsen. Wij vragen u eerder naar de kerk te komen.
  8. Het is inmiddels een wettelijke verplichting om zacht en ingetogen te zingen. Het is ook een voorwaarde om tijdens de eredienst te mogen zingen.
  9. Blijf in uw bank staan tot u uit de kerk wordt begeleid (niet alvast in het gangpad). De zitplaatsbegeleider wijst aan wie wanneer de bank mag verlaten. Niet per bank vertrekken, maar per persoon of gezin. Dit om ophoping in de gangpaden en bij de collectezakken te voorkomen.
  10. Blijf ook bij het uitgaan alert, ook in de hal en op het plein 1,5 meter afstand blijven houden.

Tot slot, we zien er naar uit om de kerkdiensten weer op de oude manier te kunnen houden. Dit is nu niet mogelijk. Het is wel een voorrecht dat dit nu met het huidige aantal bezoekers kan. Dit vraagt echter wel begrip voor elkaar en inspanning van vrijwilligers en leden. Wij danken u voor uw medewerking en begrip en hopen dat ook in de toekomst zo te mogen ervaren.

Laten we dit alles doen in het besef van onze afhankelijkheid van de Heere en in de erkentelijkheid dat Hij ons nog kerkdiensten geeft.

Zitplaatsencommissie
Kerkenraad