Corona-virus

17-10-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Woensdag  21 oktober 19:30 uur:

We willen een preek uitzenden van Ds. W.J. Karels tekst Numeri 19 vers 2

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

16-10-2020 Brief maatregelen corona virus:

Brief maatregelen Corona 16-10-2020

10-10-2020 Berichtgeving n.a.v. afgekondigde maatregelen en ontwikkelingen

Geliefde gemeente,
De prediking van het Woord is een Goddelijke opdracht. Daaraan is ten nauwste verbonden het samenkomen van de gemeente (Hebreeën 10: 25). In die weg wil de Heere bij uitstek werken. Daarom is de zondagse eredienst een zaak van groot geestelijk gewicht.

Daarnaast roept de actualiteit ons allen op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Zoals u bekend is zijn er de afgelopen weken door de overheid maatregelen afgekondigd. Dit geeft ons aanleiding om u nader te informeren over enkele aanvullingen op onze richtlijnen.

Uitgangspunt blijven de eerder verstrekte protocollen voor ons kerkgebouw in het algemeen en de specifieke protocollen voor de verenigingen, koren en commissies. Uiteraard gelden nog steeds de basis hygiëneregels volgens de richtlijnen van het RIVM.

Onderstaande maatregelen zijn gebaseerd op het laatste advies van de Deputaatschappen van onze gemeenten en de berichtgeving van Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast proberen we ook aan te sluiten op het beleid van de scholen, zodat er voor de jeugd eenheid in regels is.

 • Kerkdiensten.                         
  – Het aantal genodigden voor de kerkdiensten zal met ongeveer een kwart verminderen,  zodat we nog meer onderlinge tussenruimte kunnen geven.
  – Omdat het zingen een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, zal de samenzang nog steeds plaatsvinden. Daarbij willen wij de volgende aandachtspunten nog eens benadrukken: Er wordt zacht gezongen. We zingen per Psalm één vers.
  – Voorkom bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw opstoppingen en groepsvorming. Volg daarbij de aanwijzingen van de zitplaatsbegeleiders.
  – Bij het verlaten van de kerkzaal na de kerkdienst wordt u per gezin/persoon (dus niet per bank) aangewezen om uit de kerkzaal begeleid te worden. Dit om opstoppingen te voorkomen.
 • Mondkapjes.
  Het dringende advies is om tijdens alle verplaatsingen in het kerkgebouw, ook doordeweeks, een mondkapje te dragen. Dit advies geldt niet als u uw zitplaats hebt ingenomen. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. U wordt gevraagd zelf voor een mondkapje te zorgen.
 • Zingen.
  In de zalen wordt tot nader order niet gezongen, ook niet een openingspsalm. Komende weken zullen er metingen van de luchtkwaliteit worden gedaan tijdens verenigingsavonden om te bepalen of het zingen weer mogelijk is. In de kerkzaal mag wel gezongen worden.
 • Bijzondere diensten.
  Doopdiensten, bruiloften en begrafenissen kunnen doorgaan. Wel wordt u gevraagd vooraf contact op te nemen met de kerkenraad zodat er specifiek afspraken gemaakt kunnen worden.
 • Media.
  De voorzitter en de scriba zijn woordvoerder richting de media. Als u benaderd wordt mag u naar hen verwijzen.

Tenslotte.
Wij hebben allen de leiding en wijsheid van de Heere zo nodig. Wij moesten samen in de schuld voor de Heere terechtkomen en de noden van land en kerk ootmoedig en onwaardig in onszelf bij de Heere brengen. Hij moge nog gedenken in Zijn ontfermen, ook de komende zondagen. Wij wensen u allen van harte ’s Heeren hoede en zegen toe en de bediening van Zijn Heilige Geest.

Namens de kerkenraad,

10-10-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Woensdag  14 oktober 19:30 uur:
We willen een preek uitzenden van Ds. A.H. Verhoef tekst Genesis Handelingen 14 vers 22

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

03-10-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Woensdag  7 oktober 19:30 uur:
We willen een preek uitzenden van Ds. C. Neele tekst Genesis 35 vers 16-29

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

26-09-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Dinsdag 29 september 19:30 uur:
Ds, G.J.N. Moens uit Middelharnis  hoopt voor ons voor te gaan.

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

12-09-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Dinsdag 19:30 uur:

Ds,  A.T. Huijser uit Sliedrecht  hoopt voor ons voor te gaan.

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

05-09-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Dinsdag 19:30 uur:

Ds,  A. Verschuure hoopt voor ons voor te gaan (tijdrede SGP)

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

29-08-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Woensdag 19:30 uur:

Ds.S.Maljaars hoopt voor ons voor te gaan (Bidstond PS Zuid)

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.

Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.
kinderclubgergemtholen@gmail.com

27-08-2020

Opening Verenigingsseizoen -12 verenigingen

D.V. vrijdag 18 september openen we als -12 verenigingen het nieuwe verenigingsseizoen.
Wij willen hiervoor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 van harte uitnodigen.
We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd, daarna zal door 1 van de
juffen een verhaal verteld worden.
We hopen de avond te beginnen om 18:00 uur (inloop vanaf 17:45 uur), en zal duren tot ongeveer 19:15 uur.
Het is wel nodig dat je je voor deze avond opgeeft!
Dit kan je doen door een mail vóór woensdag 16 september te sturen naar openingjvtholen@gmail.com onder
vermelding van je naam en leeftijd.
We vinden het fijn om op deze manier het nieuwe seizoen weer te mogen beginnen
en een zegen van de HEERE te vragen voor ál de clubmiddagen en verenigingsavonden.

Tot dan!

Op de volgende datums hopen we D.V. weer een start te maken met de
clubmiddagen en verenigingsavonden:
Donderdag 24 september om 19:00 uur -12 jongensvereniging voor de
jongens van groep 7 en 8.

Woensdag 30 september om 14:00 uur kinderclub de Schaapskooi voor de kinderen
van groep 3 en 4 en kinderclub de Wijngaard voor de kinderen van groep 5 en 6.

Donderdag 1 oktober om 19:00 uur – 12 meisjesvereniging voor de
meisjes van groep 7 en 8.

Zien wij jullie dan ook?

Groeten van alle leidinggevende van de kinderclubs en de -12 jongens,- en meisjesvereniging.

22-08-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Woensdag 19:30 uur:
Een preek van Ds. J. Mijnders over Genesis 45 vers 28

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

15-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Tijdens de (vakantie)periode willen we elke woensdagavond een preek uitzenden.

Woensdag 19:30 uur:

Een preek van Ds. J. Koster over Daniel 5 vers 30

De dienst waarin student P.J. de Raaf zou voorgaan gaat niet door

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

07-08-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

Tijdens de (vakantie)periode willen we elke woensdagavond een preek uitzenden.

Woensdag 19:30 uur:

Student J. Beens hoopt voor ons voor te gaan.

Lesbrief

Voor één van de zondagse diensten wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.

kinderclubgergemtholen@gmail.com

01-08-2020

Beste gemeenteleden,

Sinds een aantal weken zijn we weer in de gelegenheid om de kerkdiensten te bezoeken. Na een start met slechts een klein aantal bezoekers, mogen we nu elke zondag met zo een 300 leden samenkomen. Dat is een reden voor dankbaarheid en blijdschap.

Het is verheugend dat er zo veel medewerking van de leden is. Natuurlijk verloopt niet altijd alles zoals we willen, maar tot op heden doen zich geen grote problemen voor. En dat willen we graag zo houden. We begrijpen dat bepaalde maatregelen niet altijd even prettig zijn. We zijn immers gehecht aan onze vaste gewoontes. Helaas zijn die in deze periode niet meer van toepassing. We vragen daar ieders begrip voor.

Het is zoeken naar welke maatregelen het beste binnen onze gemeente functioneren. Nu er wat meer ervaring en het team uitgebreid is, denken we de juiste manier gevonden te hebben. Er zijn echter nog wel een paar knelpunten waar het niet helemaal goed gaat. Zeker in de huidige omstandigheden waar het aantal besmettingen oploopt is het belangrijk de regels goed na te volgen. Uitgangspunt blijft het eerder verstrekte protocol. De volgende punten willen we nog eens extra onder de aandacht brengen.

 1. Zet uw fiets, indien van toepassing, neer volgens de instructies die u ter plaatse krijgt.
 2. Ook op het plein voor de kerkdeuren dient de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.
 3. Bij binnenkomst is er gelegenheid uw handen te desinfecteren, maak daar gebruik van.
 4. Neem ook in de hal de 1,5 meter maatregel in acht. Wacht bij de entreedeur, op gepaste afstand van elkaar. Volg de instructies van de zitplaatsbegeleider op als u binnengeroepen wordt. Zij doen er alles aan om u zodanig een plaats te wijzen dat u geen andere personen passeert. Daarom is het van belang om niet zelfstandig een plaats in te nemen.
 5. Wanneer u als gezin bij elkaar wilt zitten, dient het hele gezin gelijktijdig binnen te komen. Er kunnen geen plaatsen vrij gehouden worden, omdat de ‘laatkomers’ dan andere gemeenteleden moeten passeren. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
 6. Als u vragen over heeft over een zitplaats kunt u ze altijd stellen aan de scriba. Wij vragen uw begrip hier voor.
 7. We merken dat er de laatste tijd steeds meer mensen een aantal minuten voor de dienst binnenkomen. Hierdoor ontstaat opstopping en stagneert de doorstroming richting de zitplaatsen. Wij vragen u eerder naar de kerk te komen.
 8. Het is inmiddels een wettelijke verplichting om zacht en ingetogen te zingen. Het is ook een voorwaarde om tijdens de eredienst te mogen zingen.
 9. Blijf in uw bank staan tot u uit de kerk wordt begeleid (niet alvast in het gangpad). De zitplaatsbegeleider wijst aan wie wanneer de bank mag verlaten. Niet per bank vertrekken, maar per persoon of gezin. Dit om ophoping in de gangpaden en bij de collectezakken te voorkomen.
 10. Blijf ook bij het uitgaan alert, ook in de hal en op het plein 1,5 meter afstand blijven houden.

Tot slot, we zien er naar uit om de kerkdiensten weer op de oude manier te kunnen houden. Dit is nu niet mogelijk. Het is wel een voorrecht dat dit nu met het huidige aantal bezoekers kan. Dit vraagt echter wel begrip voor elkaar en inspanning van vrijwilligers en leden. Wij danken u voor uw medewerking en begrip en hopen dat ook in de toekomst zo te mogen ervaren.

Laten we dit alles doen in het besef van onze afhankelijkheid van de Heere en in de erkentelijkheid dat Hij ons nog kerkdiensten geeft.

Zitplaatsencommissie
Kerkenraad

31-07-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

De komende (vakantie)periode willen we elke woensdagavond een preek uitzenden.

Woensdag 19:30 uur:

Student L. van der Kuijl hoopt voor ons voor te gaan.

Lesbrief
Voor de diensten op zondagmorgen wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres.
kinderclubgergemtholen@gmail.com

25-07-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon

De komende (vakantie)periode willen we elke woensdagavond een preek uitzenden.

Woensdag 19:00 uur:

Een preek van Ds. J. Karels
Tekst: psalm 73 vers 23-26

Lesbrief

Voor de diensten op zondagmorgen wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt.
Als u deze wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via volgende e-mailadres: kinderclubgergemtholen@gmail.com

18-07-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 30

De achterliggende periode hebben we meerdere avonden per week extra uitzendingen gedaan. De komende (vakantie)periode willen we elke woensdagavond een preek uitzenden. Voor aanstaande dinsdagavond, heeft Ds. de Heer het voornemen om (voorlopig) de laatste meditatie te houden.

Dinsdag 21 juli 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 15 juli 19:00 uur: Ds. P. Melis, preek over Handelingen 17:23.

Lesbrief

Voor de diensten op zondagmorgen wordt wekelijks een lesbrief met vragen en een kleurplaat gemaakt. Als u deze wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven via dit e-mailadres: kinderclubgergemtholen@gmail.com

11-07-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 29

Dinsdag 14 juli 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 15 juli 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 16 juli 19:30 uur: Ds. M. Golverdingen, lezing met als thema ”het geweten en gewetensvorming”.

Zaterdag 18 juli 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

06-07-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 28

Dinsdag 7 juli 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 8 juli 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 9 juli 19:30 uur: Ds. G.J. van Aalst, lezing met als thema ”belijdenis doen, waarvan?”.

Zaterdag 11 juli 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

27-06-2020

Wijzigingen corona protocol

Geliefde gemeente,

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen die vanaf 1 juli in onze gemeente gaan gelden.

1. Kerkdiensten met meer dan 100 gemeenteleden zijn weer mogelijk. Bepalend voor het aantal kerkgangers is de afstand van 1,5 meter tussen personen of gezinnen. U wordt voor elke dienst dat u aan de beurt ben op de gebruikelijke wijze uitgenodigd.  Er wordt voorlopig geen crèche gehouden.

2. Op basis van het advies van de Deputaatschappen, bericht 11, mag er gezongen worden. Daarbij wordt wel gevraagd zacht en ingetogen te zingen. Wij vragen u nadrukkelijk dit advies op te volgen. Het is een voorrecht dat we de samenzang, die velen hebben gemist, weer mogen hervatten.

3. De kerkenraadsleden zullen de gebruikelijke ambtelijke bezoeken weer gaan afleggen. Wel zal van tevoren gevraagd worden naar uw gezondheid. Gemeenteleden boven de 70 jaar zal toestemming gevraagd worden voordat een bezoek wordt gebracht.

4. Er mogen weer activiteiten, verenigingsavonden, koorrepetities en bibliotheek gehouden worden. Commissies en verenigingen zijn gevraagd vooraf een protocol in te dienen bij de kerkenraad. Daarna zult u geïnformeerd worden als een bepaalde activiteit weer start.

5. Op D.V. 26 juli en 16 augustus zal de Heilige Doop bediend worden.

27-06-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 27

Dinsdag 30 juni 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 1 juli 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 2 juli 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer hoopt voor ons voor te gaan.

Zaterdag 4 juli 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

19-06-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 26

Dinsdag 23 juni 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 24 juni 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 25 juni 19:30 uur: Ds. H.J. Agteresch, referaat met als thema ”draagt zorg”, uitgesproken tijdens een regiodag van de Bond van Vrouwenverenigingen (2016).

Zaterdag 27 juni 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

13-06-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 25

Dinsdag 16 juni 19:30 uur: Ds. C. van Ruitenburg hoopt voor ons voor te gaan.

Woensdag 17 juni 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 18 juni 19:30 uur: Ds. C.J. Meeuse, lezing met als thema ”het kijken naar speelfimls”.

Zaterdag 20 juni 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

11-06-2020

Lesbrieven

Dag jongens en meiden,

Jullie mogen allemaal meedoen met de ‘lesbrieven’ die gemaakt worden door de leidinggevenden van de kinderclubs. Om de 2 weken worden die per mail verspreid. Ze gaan bijvoorbeeld over Koningsdag, 75 jaar bevrijding, Hemelvaart, Pinksteren. In de ‘lesbrief’ staat meestal een (Bijbel)verhaal met wat opdrachten.

Die opdrachten kun je inleveren en dan punten verdienen (inleveradressen staan vermeld). Heb je 50 punten gespaard, dan wordt het tijd voor een kadootje!

Ben je al lid van de kinderclubs, dan krijg je al automatisch deze ‘lesbrieven’. Ben je geen lid dan kun je je voor deze lesbrieven opgeven. Vraag je ouder(s) hiervoor op te geven. Dat kan door een mail te sturen naar kinderclubgergemtholen@gmail.com

Naar de kerk kunnen en mogen we niet. Maar we mogen wel samen bezig zijn met het Woord van God. Wat zal het mooi zijn dat het ook voor jou mag gelden: ‘Toen opende Hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden’ (Lukas 24: 45).

06-06-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 24

Dinsdag 09 juni 19:30 uur: Ds. D. de Wit hoopt voor ons voor te gaan.

Woensdag 10 juni 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 11 juni 19:30 uur: Ds. C. Sonnevelt, meditatie en vertelling met als thema ”zending in de praktijk”.

Zaterdag 13 juni 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

29-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 23

Dinsdag 02 juni 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 03 juni 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 04 juni 19:30 uur: Ds. W.J. Karels, lezing met als thema ”de dwaze mens onderwezen”, uitgesproken op een jongerenavond in 1995.

Zaterdag 06 juni 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

28-05-2020

Update – Kerkdiensten na D.V. 1 juni 2020

Beste gemeenteleden,

Na een periode dat we als gemeente niet op konden komen naar Gods huis, heeft onze overheid een verruiming voorgesteld waar we gebruik van mogen maken. Er is blijdschap dat er weer uitzicht is op kerkdiensten met gemeenteleden, al is het begin bescheiden en moeten in de gemeente nog verreweg de meeste mensen thuis meeluisteren.

Vanaf D.V. 1 juni mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen, exclusief functionarissen per kerkgebouw. De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 7 juni hiermee in Tholen te starten.  Mogelijk kunnen er vanaf D.V. 1 juli erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 100 personen per kerkgebouw.

Deze versoepelingen worden toegestaan onder de strikte voorwaarde dat we ons als gemeente aan de geldende maatregelen houden. Dat is niet alleen voor onszelf van belang, maar ook voor onze omgeving. Daarnaast hebben we als kerk een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier op een correcte wijze mee om te gaan.

We hebben onderzocht of er in de afdeling Sint-Philipsland ook weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dit is onder de huidige voorwaarden helaas nog niet mogelijk.

Protocol

Om de kerkdiensten te kunnen houden volgens de nu geldende regels is er een protocol opgesteld dat is bijgevoegd bij deze brief. Het is belangrijk dat u daarvan kennisneemt. Als u vragen heeft over dit protocol kunt u zich wenden tot de scriba (ggtscriba@kliksafe.nl). Als er reden toe is, zal het protocol worden bijgesteld.

Kerkdiensten

Elke zondag zullen er in Tholen drie kerkdiensten worden gehouden op de gebruikelijke tijden. Daarnaast worden er regelmatig weekdiensten gehouden. Elke week worden gemeenteleden uitgenodigd voor één van deze vier diensten.

Hiertoe dient u zich éénmalig aan te melden via diaken G.J. v.d. Wart: Gerardvanderwart@gmail.com

Wij vragen u bij aanmelding de volgende informatie op te geven:
– naam en adres;
– met hoeveel personen u naar een morgen- en middagdienst kunt komen;
– met hoeveel personen u naar een avonddienst kunt komen;
– met hoeveel personen u naar een weekdienst kunt komen.

Na aanmelding krijgt u bericht wanneer u bent ingeroosterd.

Om de beschikbare zitplaatsen zoveel mogelijk te benutten, vragen wij u zich bij verhindering af te melden:

 • Bij verhindering uiterlijk donderdag
 • Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, uiterlijk zaterdag 12.00uur

Indien u niet over e-mail beschikt kunt u zich telefonisch aan- of afmelden bij uw wijkouderling.  Zodra u bent ingeroosterd laat deze u dat ook weten. Voor vragen over het rooster kunt u terecht bij diaken G.J. van der Wart.

Overige mededelingen

 1. Er is voor gekozen om in het kerkgebouw vooralsnog niet te zingen, gezien de hoge mate van verspreidingsgevaar wat dit met zich meebrengt. We betreuren het dat de samenzang niet kan plaatsvinden, maar gezien de tegenstrijdige berichtgeving hierover achten wij het beter hier voorlopig terughoudend mee om te gaan.
 2. Er kunnen in ieder geval tot 1 juli nog geen kerkelijke activiteiten gehouden worden, zoals bibliotheek, verenigingsavonden en koren. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de gemeente, zoals evangelisatiewerk en ook voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals zaalverhuur. In afwachting van verdere versoepelingen zal gekeken worden wat na 1 juli mogelijk is.
 3. Vergaderingen mogen weer gehouden worden vanaf 1 juni met een maximumaantal van 30 mensen. Dit betreft vergaderingen van besturen of vrijwilligers/leidinggevenden ten behoeve van het doorgaan van het ‘online’ werk of ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De kerkenraadsvergaderingen zullen weer gehouden worden. De belijdeniscatechisatie wordt hervat. Dit alles onder de geldende voorwaarden Een ledenvergadering zal vóór 1 juli nog niet worden gehouden.
 4. De kerkenraad blijft op advies nog steeds terughoudend in het afleggen van bezoeken.
 5. Vooralsnog is er geen uitgifte van collectemunten.

Wij hopen met deze maatregelen, naar de richtlijnen van onze overheid, de kerkgang in Tholen weer enigszins  mogelijk te maken.  Dat we in verootmoediging deze gang mogen maken. Wij wensen u Gods zegen toe in het opkomen naar Zijn huis en in het thuis meeluisteren. Dit alles in biddend opzien tot de Heere.

In alles Gode bevolen.

Uw kerkenraad,

Preses: ouderling  P. Kraamer
Scriba: ouderling  A.C. Quist

Bijlage:
Protocol voor te houden kerkdiensten Rehoboth kerk Gereformeerde Gemeente ds. G.H. Kerstenstraat 2 Tholen d.d. 28 mei 2020

23-05-2020

Update – Kerkdiensten na D.V. 1 juni 2020

Middels een brief bij de eerstvolgende uitgave van het Kerkelijk Nieuws, hoopt de kerkenraad u te informeren m.b.t. de invulling van kerkdiensten na 1 juni 2020.

23-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 22

Dinsdag 26 mei 19:30 uur: Ds. C.A. van Dieren hoopt voor ons voor te gaan.

Woensdag 27 mei 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 28 mei 19:30 uur: Ds. C. Vogelaar, lezing met als thema ”de droefheid naar God”.

Zaterdag 30 mei 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

15-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 21 

Dinsdag 19 mei 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 20 mei 19:30 uur: Ds. S. Maljaars hoopt voor ons voor te gaan, in een dienst die in het teken staat van Hemelvaartsdag.

Donderdag 21 mei 10:00 uur (Hemelvaartsdag): we willen een preek uitzenden van onze oud herder en leraar Ds. C. de Jongste, uitgesproken op Hemelvaartsdag 2008 in Tholen.

Tekst: Handelingen 1 vers 9-11
Thema: De kroningsdag van de allerhoogste Koning
Gedachten:
1 De opneming van Christus
2 Een nederdaling van de Engelen
3 De wederkomst van Christus

Zaterdag 23 mei 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

09-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 20 

Dinsdag 12 mei 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 13 mei 19:30 uur: Ds. G. van Manen hoopt voor ons voor te gaan.

Donderdag 14 mei 19:00 uur: Ds. M. Karens, een referaat uitgesproken tijdens een Vrouwenbondsdag (2014), met als thema ”Laat af en weet”.

Zaterdag 16 mei 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden bij toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

01-05-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 19 

Dinsdag 5 mei 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 6 mei 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 7 mei 19:00 uur: Ds. J. Mijnders, een referaat uitgesproken tijdens een Vrouwenbondsdag (1995), met als thema ”50 jaar bevrijding”.

Zaterdag 9 mei 19:30 uur: onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden op toerbeurt te spelen op het kerkorgel.

01-05-2020

Lesbrieven

Dag jongens en meiden,

Jullie mogen allemaal meedoen met de ‘lesbrieven’ die gemaakt worden door de leidinggevenden van de kinderclubs. Om de 2 weken worden die per mail verspreid. Ze gaan bijvoorbeeld over Koningsdag, 75 jaar bevrijding, Hemelvaart, Pinksteren. In de ‘lesbrief’ staat meestal een (Bijbel)verhaal met wat opdrachten.

Die opdrachten kun je inleveren en dan punten verdienen (inleveradressen staan vermeld). Heb je 50 punten gespaard, dan wordt het tijd voor een kadootje!

Ben je al lid van de kinderclubs, dan krijg je al automatisch deze ‘lesbrieven’. Ben je geen lid dan kun je je voor deze lesbrieven opgeven. Vraag je ouder(s) hiervoor op te geven. Dat kan door een mail te sturen naar kinderclubgergemtholen@gmail.com

Naar de kerk kunnen en mogen we niet. Maar we mogen wel samen bezig zijn met het Woord van God. Wat zal het mooi zijn dat het ook voor jou mag gelden: ‘Toen opende Hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden’ (Lukas 24: 45).

25-04-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 18 

Dinsdag 28 april 19:00 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg

Woensdag 29 april 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 30 april 19:00 uur: Ds. A.A. Brugge, lezing uitgesproken tijdens een Mannenbondsdag (2006), met als thema ”het moderne levensgevoel”.

Zaterdag 2 mei 19:30 uur: Orgelmuziek. Onze organisten zijn bereid om op de zaterdagavonden op toerbeurt Psalmen en Enige Gezangen te spelen op het orgel. Ze zullen zelf een selectie maken van de Psalmen en Enige Gezangen die ze gaan spelen.

22-04-2020

Vanuit de diaconie

Gemeente,

Als diaconie proberen we voor de hele gemeente aandacht te hebben. De zorgen rondom het coronavirus trekken haar sporen in onze samenleving en gaat ook onze gemeente niet voorbij.

In de eerste plaats denken  we aan degenen die direct met het virus worden of werden geconfronteerd. De gezinnen waar rouw of verdriet is gekomen wensen we van harte Gods ondersteuning toe.

In de contacten beluisteren en voelen we vaak dat eenzaamheid ervaren wordt. Veel ouderen zijn verstoken van dagelijkse bezoekjes door kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers. Daarnaast wordt het niet mogen ontvangen van pastorale bezoekjes en het niet kunnen bezoeken van kerkdiensten als een gemis  ervaren. Meeluisteren via de kerktelefoon wordt ons als mogelijkheid geboden. Op deze manier hebben we als gemeente de mogelijkheid om Gods woord te horen.

We willen benadrukken dat we er als diaconie in deze tijd voor u willen zijn en hulp willen bieden waar dit nodig is. Hoewel bezoeken niet mogelijk zijn, kan het goed zijn eens telefonisch contact te hebben met een van de diakenen. Hier proberen we als diakenen, samen met de wijkouderlingen aandacht aan te schenken. Uiteraard mag u ook zelf contact met een diaken opnemen. Vooral als u door de maatregelen ergens hulp bij nodig hebt, roepen wij u op om dat te doen. Schroomt u niet zich tot de diaconie te wenden, ook als u door de maatregelen financieel getroffen wordt.  Belt (of mailt) u gerust naar één van de diakenen.

Ook het inzamelen van de collecten gaat anders dan we gewend zijn. Toch mogen we opmerken dat de offervaardigheid  groot blijft.  Naast de Heere hartelijk dank. De Heere mocht Zich over onze gemeente genadiglijk ontfermen.

In alles Gode bevolen,

 

De diaconie

18-04-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 17

Maandag 20 april 19:00 uur: Orgelmuziek.

Dinsdag 21 april 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 22 april 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Zaterdag 25 april 19:30 uur: Ds. G.J. van Aalst, uitzending van een eerder gehouden lezing over het thema ”Het gezin in de branding”.

11-04-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 16

Maandag 13 april (2e Paasdag) 19:00 uur: Mannenkoor Rehoboth, CD ”Rond Pasen”.

Dinsdag 14 april 19:30 uur: Ds. J.M.D. de Heer, live uitzending vanuit Middelburg.

Woensdag 15 april 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Zaterdag 18 april 19:30 uur: Ds. L. Terlouw, uitzending van een eerder gehouden lezing (2007) over het thema ”Pastoraat als het leven een last is”, n.a.v. Prediker 12.

04-04-2020

Uitzendingen via de kerktelefoon week 15

Maandag 6 april 19:00 uur: Ds. P.D. den Haan, intrededienst Rijssen-West.

Woensdag 8 april 19:00 uur: Ds. J. van Belzen, vervolg prekenserie over Elia.

Donderdag 9 april 19:30 uur: Ds.J.M.D.de Heer hoopt voor te gaan in een goede vrijdagdienst.

Vrijdag 10 April 19:00 uur: Ds.A. Moerkerken, een preek over Johannes 19 vers 34 (Goede vrijdag).

Zaterdag 11 april 19:00 uur: Ds. G. Heijkamp, uitzending van een eerder gehouden gemeenteavond over het spreken Gods.

27-03-2020

Aan het begin van deze week zijn door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Daarnaast heeft de kerkenraad initiatieven genomen om ook door de weeks het gemeente-zijn vorm te geven. Hieronder informeren wij u over de maatregelen en initiatieven binnen onze gemeente. Voor alle aankondigingen geldt Deo Volente en onder voorbehoud van nieuwe maatregelen van de overheid en richtlijnen van de deputaatschappen.

Ondertussen nemen de zorgen rondom het Corona-virus toe. In onze directe omgeving en ook binnen onze gemeente zijn mensen ziek. Laat ons in verootmoediging voor de Heere onze zonden, ongerechtigheden en overtredingen belijden, opdat God ons in Christus genadig zij. (Lev. 16: 21)

Psalm 123: “Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig.”

Opnieuw vragen wij u dit bericht te delen met gemeenteleden waarvan u weet dat deze geen gebruik maken van de website.

Erediensten
In zowel de morgen, middag en avond wordt er een dienst gehouden. Daarbij zijn alleen aanwezig: een predikant of lezend ouderling, een ouderling van dienst, een diaken, een koster en een organist.

De diensten zullen worden uitgezonden. Gebruik bij voorkeur een kerktelefoon of scanner in verband met overbelasting van de website. De diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Uitzending in de week
Vanaf maandag 30 maart wordt elke maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur een meditatie, preek, lezing of een andere invulling uitgezonden. Deze uitzendingen zijn op dezelfde manier te beluisteren als de erediensten.

Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten
Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten kunnen in het kerkgebouw gehouden worden tot een maximum van 30 aanwezige personen. Bedenkt u hierbij wel dat de vijf genoemde personen, zoals bij de erediensten daarin inbegrepen zijn.

Hulp voor ouderen en ouders thuisonderwijs
De maatregelen rondom het coronavirus hebben steeds meer impact op ons dagelijks leven. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich alleen voelen, omdat er geen persoonlijk contact meer is. Ook staat er meer druk op de gezinnen, nu alle kinderen thuis zijn. Om die reden bieden de vrijwilligers van ZorgSamen hulp aan. Lees meer hierover in het bericht dat gisteren, 26 maart 2020, is geplaatst. Deze kunt u vinden door verder naar beneden te scrollen.

Voorbede
Er kan op de gebruikelijke wijze voorbede worden gevraagd.

Sacramenten
De bediening van beide sacramenten zal worden uitgesteld.

Collecten
We vragen uw aandacht voor de collecten nu die niet op de gebruikelijk wijze plaats kunnen hebben. Mocht u het over willen maken, dan zijn dit de volgende bankrekeningnummers:

Kerk Tholen: NL91RABO 0362 6033 32 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Tholen

Diaconie Tholen: NL76RABO 0340 2197 85 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Tholen

Kerk Sint Philipsland: NL32RABO 0302 7813 90 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Diaconie Sint Philipsland: NL89RABO 0302 7817 22 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Graag duidelijk vermelden voor welk doel uw overboeking bestemd is. De mogelijkheid bestaat ook om wekelijks uw gave apart te leggen. Dit alles in biddend opzien tot de Heere, totdat de inzameling van de gaven op Zijn tijd weer in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Het ophalen van collectemunten is tot nader order niet mogelijk.

Overige bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw worden tot nader order afgelast, zoals van verenigingen, commissies, bibliotheek en koren. Alle uitvoeringen en bijeenkomsten die vanuit onze gemeente elders georganiseerd worden, kunnen geen doorgang hebben.

Bezoeken
Alle bezoeken van de kerkenraad komen te vervallen, behalve de noodzakelijke pastorale en diaconale bezoeken. Hierover wordt in eerste instantie telefonisch contact gelegd. Indien mogelijk wordt er dan alsnog een bezoek afgelegd.

26-03-2020

Bericht van ZorgSamen,

De maatregelen rondom het coronavirus hebben steeds meer impact in ons dagelijks leven. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich alleen voelen, omdat ze bijna niemand meer spreken. Ook staat er meer druk op de gezinnen, nu alle kinderen thuis zijn.

We horen het graag indien ZorgSamen iets voor u kan betekenen. U kunt contact opnemen met de aanmeldcoördinator om te bespreken hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen. U kunt denken aan:

 • Iemand die boodschappen voor u doet
 • Even een telefonisch praatje
 • Iemand die uitleg geeft over de kerktelefoon/scanner
 • Iemand die uw hond uitlaat, nu u zelf niet naar buiten kunt
 • Een luisterend oor
 • Meedenken hoe het thuisonderwijs vorm te geven

Gemeenteleden die zich voor deze hulp willen inzetten (en zich nog niet hebben opgegeven als vrijwilliger), kunnen zich bij de aanmeldcoördinator aanmelden. Contactgegevens van de aanmeldcoördinator kunt u vinden in het Kerkelijk Nieuws en de gemeentegids.

Met nadruk willen we alle gemeenteleden vragen om te zien naar elkaar. Tholen staat bekend als een zorgzame gemeente, laten we dat in deze moeilijke periode ook volhouden. Denkt u ook aan de onkerkelijk mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben? Tenslotte willen we onze dank uitspreken richting alle vrijwilligers die nu al hulp bieden!

21-03-2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het virus heeft de kerkenraad besloten extra maatregelen te nemen. Een en ander gebaseerd op de richtlijnen en adviezen van de overheid en de deputaatschappen van onze gemeenten. Voor alle berichtgeving geldt Deo Volente.

Ondanks alle zorgen mogen we nog de gunst van de Heere ervaren, omdat wij nog niet vernield zijn. Nog steeds komt Hij tot ons met Zijn Woord. Jesaja 65 : 1 “Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik”.

In de achterliggende week zijn we als gemeente meer en meer bepaald bij de nietigheid van de mens. Steeds meer dingen die we nog wilden doen kunnen ook geen doorgang meer hebben. We worden teruggebracht tot de contacten in de eigen directe omgeving. Onze ouderen, met name die in zorginstellingen verkeren, worden afgesloten van hun familie. Laten we als gemeente in het bijzonder aan hen denken die eenzaam zijn door het sturen van een kaartje of via telefonisch contact.

Erediensten
Tholen
In de morgendienst hoopt de dominee voor te gaan. Daarbij zullen alleen de ouderling van dienst en een diaken, de koster en organist aanwezig zijn. In de middagdienst hoopt een ouderling een preek te lezen. Daarbij zijn alleen de ouderling van dienst en een diaken, de koster en organist aanwezig zijn.

In de avonddienst van 22 maart hoopt de dominee voor te gaan en een afscheidspreek te houden. Tevens zal een ouderling de dominee toespreken en een brief van onze consulent gericht aan de dominee voorlezen. In verband met het afscheid van de dominee, hopen bij deze dienst alleen alle kerkenraadsleden aanwezig te zijn zonder hun gezinnen. Ook de koster en een organist zullen deze dienst aanwezig zijn. In de navolgende avonddiensten zal dezelfde werkwijze als in de morgendienst worden aangehouden.

Sint-Philipsland
In Sint-Philipsland zullen geen diensten meer gehouden worden. De gemeenteleden kunnen meeluisteren met Tholen via www.kerkomroep.nl.

Kerkenraadsvergaderingen
Er zullen vooralsnog geen kerkenraadsvergaderingen meer gehouden worden. Dit kan betekenen dat vragen wat langer kunnen blijven liggen. Heeft u dringende vragen dan verzoeken wij u die bij uw wijkouderling kenbaar te maken.

Communicatie
Nu de informatie per dag kan wijzigen is er voor gekozen de website als platform te gebruiken voor de laatste berichtgevingen. Blijft u de website met regelmaat, met name op zaterdagmiddag, in de gaten houden. Als er geen nieuwe berichtgeving staat vermeld kunt u er vanuit gaan dat er geen wijzigingen zijn. Tevens vragen wij u deze berichten te delen met gemeenteleden waarvan u weet dat deze geen gebruik maken van de website. Ook roepen wij u op uw mailadres door te geven aan de scriba met vermelding van uw huisadres.

13-03-2020

Geliefde gemeente,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van de overheid benaderen wij u middels deze brief. Het Corona-virus houdt ons allen erg bezig. De genomen maatregelen zijn ingrijpend. Niet in de laatste plaats voor ons als gemeente. Het zich conformeren aan de maatregelen van de overheid betekent voor ons als gemeente dat we niet meer kunnen samenkomen zoals we gewend zijn. We mogen ons wel afvragen: wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? We worden als gemeente getroffen in het hart van ons gemeente-zijn. Daarvan moeten we de schuld niet zoeken bij de overheid of ons volk, maar bij onszelf. We hebben het ons waardig gemaakt dat de Heere de bediening van Zijn Woord ons onthoudt. Dat we toch niet zullen zijn als het volk van Juda ten tijde van koning Zedekia dat niet wilde luisteren naar de prediking van de profeet Jeremia. De profeet riep op in Jeremia 27 vers 12b: “Brengt uw halzen onder het juk van de koning van Babel en dient hem en zijn volk, zo zult gij leven.” Zo moeten wij als gemeente buigen onder het juk dat de Heere ons oplegt, opdat we in de schuld zouden komen voor God en onze zonden zouden belijden. Want in de weg van boetvaardigheid wordt het leven verkregen in die dierbare Borg, de Heere Jezus Christus. bat het ons en onze kinderen maar tot grote smart mag zijn en tot grote schuld dat we niet meer mogen komen onder de levende bediening van Zijn Woord.

De overheid heeft besloten om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet toe te staan in verband met de verspreiding van het Corona-virus. Daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Erediensten

De drie zondagse erediensten worden op de gebruikelijke tijden belegd. Echter de toegang is beperkt tot de kerkenraadsleden, de dienstdoende organist en de koster met eventueel hun echtgenotes en thuiswonende kinderen. Deze maatregel wordt genomen om te blijven onder het door de overheid bepaalde getal van maximaal honderd personen per bijeenkomst en toch een beperkt aantal personen onder het gehoor van de dominee te laten zijn. De erediensten zijn op de gebruikelijke wijze per kerktelefoon en scanner te beluisteren. Daarnaast is het ook mogelijk de diensten te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl

Om overbelasting van deze website te voorkomen vragen wij u echter zo veel mogelijk gebruik te maken van de kerktelefoon of scanner. Daarbij roepen we de leden op om de diensten van eigen gemeente zoveel mogelijk in gezins- of familieverband te beluisteren. Om zo ook nog iets van het gemeente-zijn gestalte te geven en verenigd te zijn rond het openbaar gebed. Als het meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.

Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten

De beperking van honderd personen geldt ook voor de huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten. Om te voorkomen dat tijdens rouwsamenkomsten de regel van honderd personen wordt overschreden moeten ook deze samenkomsten beperkt worden tot een familieaangelegenheid.

Voorbede

Er kan op de gebruikelijke wijze voorbede worden gevraagd.

Sacramenten

De bediening van beide sacramenten zal worden uitgesteld.

Collecten

We vragen uw aandacht voor de collecten nu die niet op de gebruikelijk wijze plaats kunnen hebben.

Mocht u het over willen maken, dan zijn dit de volgende bankrekeningnummers:

Kerk:
NL91RABO 0362 6033 32 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Tholen

Diaconie:
NL76RABO 0340 2197 85 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Tholen

Graag duidelijk vermelden voor welk doel uw overboeking bestemd is. De mogelijkheid bestaat ook om wekelijks uw gave apart te leggen. Dit alles in biddend opzien tot de Heere, totdat de inzameling van de gaven op Zijn tijd weer in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Het ophalen van collectemunten is tot nader order niet mogelijk.

Overige bijeenkomsten en activiteiten

Alle bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw worden tot nader order afgelast, zoals van verenigingen, commissies, bibliotheek en koren. De afsluitende avond van catechisatie- en verenigingsseizoen op maandag 16 maart gaat niet door.

Alle uitvoeringen en bijeenkomsten die vanuit onze gemeente elders georganiseerd worden, kunnen geen doorgang hebben. De geplande mansledenvergadering van 7 april gaat niet door. Verdere berichtgeving hierover volgt.

Bezoeken

Alle bezoeken van de kerkenraad komen te vervallen, behalve de noodzakelijke pastorale en diaconale bezoeken. Hierover wordt in eerste instantie telefonisch contact gelegd. Indien mogelijk wordt er dan alsnog een bezoek afgelegd.

Afscheid dominee en zijn gezin

We beseffen dat het voor u heel ingrijpend is, maar zowel de afscheidsreceptie op zaterdag 21 maart als de afscheidsdienst op dinsdag 24 maart kunnen niet doorgaan. Mocht u de behoefte hebben om een afscheidswens aan dominee en zijn gezin te richten dan kunt u dit schriftelijk doen. Dat wordt zeer op prijs gesteld. De dominee hoopt in de avonddienst van zondag 22 maart zijn afscheidspreek te houden.

Oproep

De kerkenraad roept iedereen op om van bovenstaande maatregelen geen onderwerp van discussie te maken. De maatregelen zijn in lijn met de maatregelen van de landelijke overheid en het advies van onze deputaatschappen. Daar komt bij dat de plaatselijke overheid ons dringend heeft geadviseerd ons te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid.

Dat deze omstandigheden ons mogen verootmoedigen voor Gods heilig aangezicht en dat de Heere deze maatregelen wil zegenen voor lichaam en ziel.

Van harte Gode bevolen,

Namens uw kerkenraad, ds P.D. den Haan