De gereformeerde gemeente van Tholen is ruim honderd jaar oud. Het ontstaan van deze gemeente voert terug naar het begin van de 20e eeuw, toen in de Kruittoren te Tholen een Ledeboeriaanse gemeente ontstond. In het voor onze gemeente gedenkwaardige jaar 1907 kwam er uitbreiding van de gemeente en het kerkgebouwtje en was er bovendien sprake van vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten met de Kruisgemeenten. Hiermee was de weg vrij voor het ontstaan van de gereformeerde gemeenten.

Van 1911 tot en met 1913 is ds. A. Makkenze predikant van deze gemeente in Tholen geweest. Naderhand was ds. A. Janse predikant (1915-1920). In 1928 ontstond een scheuring, waaruit een nieuwe vereniging (een zogenoemde vrije gereformeerde gemeente) is ontstaan. In 1945 is gelukkig hereniging ontstaan met een flink deel van deze afgescheurde groep.

Na moeilijke jaren, werd in 1948 kandidaat J. van Dijke beroepen tot predikant. Deze kandidaat nam het beroep naar Tholen aan, maar overleed nog in datzelfde jaar. Opnieuw is er dan sprake van een moeilijke periode in de geschiedenis van de gereformeerde gemeente van Tholen.

In 1970 werd ds. C. Hegeman vanuit Canada verbonden aan de gemeente. De gemeente is ondertussen gestaag gegroeid en in 1971 wordt besloten tot bouw van een nieuw kerkgebouw aan de Hoogaarsstraat, welke ruimte bied aan 650 personen. Bij de eerste steenlegging in 1972 is de naam ‘’Rehobothkerk’’ aan dit gebouw gegeven. In 1975 heeft ds. C. Hegeman afscheid genomen van de gemeente van Tholen, nadat hij een op hem uitgebracht beroep vanuit Veenendaal had aangenomen.

Vrij kort daarna, in 1976, neemt ds. G. Mouw het door Tholen op hem uitgebrachte beroep aan. Deze predikant is in 1983 overleden. Nog datzelfde jaar wordt ds. J.J. Tanis aan de gemeente verbonden. Hij dient de gemeente tot 1987. Na een vacante periode, wordt de gemeente van 1989 tot en met 1995 gediend door ds. A.J. Gunst.

Vanaf 1996 is ds. C. De Jongste predikant van de gemeente. Er is sprake van een groeiende gemeente, met een bloeiend gemeente- en verenigingsleven. Opnieuw is een groter kerkgebouw nodig. In 2003 wordt de nieuwe Rehobothkerk, ons huidige kerkgebouw, opgeleverd. Nu is er ruimte voor ruim 1000 kerkgangers. In het nieuwe kerkgebouw heeft ds. C. de Jongste nog enkele jaren mogen preken. In juni 2010 is hij overleden. Van 2014 tot begin 2020 heeft ds. P.D. den Haan de gemeente van Tholen mogen dienen.

Na een korte vacante periode neemt Ds. C. van Ruitenburg in het voorjaar van 2021 het op hem uitgebrachte beroep aan.

Op dit moment telt de gemeente, inclusief de afdeling van Sint Philipsland, ruim 1300 (doop)leden.