Het diaconaat is een Bijbelse instelling. Vanuit de diaconie wordt (financiële) steun verleend aan hen die dat nodig hebben. Uit het op de Bijbel gefundeerde formulier, waaruit diakenen worden bevestigd in hun ambt, zijn twee kerntaken voor de diaconie te herleiden. Allereerst is het de taak van de diaconie om in getrouwheid de financiële middelen, die aan mensen met financiële problemen gegeven worden, in te zamelen en te bewaren. Ten tweede om, met van God verkregen gaven van onderscheid en voorzichtigheid, uit te delen waar nodig. Dit met een meelevend hart en troostrijke woorden uit de Bijbel. Situaties als ziekte, werkloosheid, gehandicaptenzorg, gezinszorg, bejaardenzorg, rampen en maatschappelijk werk vragen veel geld en werk.