In 1 Korinthe 12 wordt de kerkelijke gemeente vergeleken met een lichaam waarvan Christus het Hoofd is. Het echt gemeente-zijn, bestaat uit een diepere verbinding door geloof, hoop en liefde aan het Hoofd Jezus Christus. Als zodanig valt er binnen onze gemeente een scheiding tussen leden die door genade het eigendom van Jezus Christus zijn geworden en hen die nog vreemdeling zijn van die genade. Tegelijkertijd is in ruimere zin elk lid van een lichaam aan elkaar verbonden en heeft een eigen belangrijke functie. Of het nu een belangrijk  of minder belangrijk lid lijkt, elk lid is even waardevol. Zo vormt de gemeente ook samen één geheel. Als één lid pijn heeft, lijdt heel het lichaam pijn. Als één lid geblesseerd is nemen andere leden van het lichaam de functie over. Zo moeten gemeenteleden elkaar helpen, troosten en samen bidden en zingen tot eer van het Hoofd de Heere Jezus Christus. “Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen ” staat in Romeinen 11:36. Ere zij God!

Naast de kerkdiensten vinden verschillende activiteiten plaats in onze gemeente. De gemeente is een groot aantal verenigingen, commissies en koren rijk. Met het oog op het uitdragen van Gods woord naar de buitenwereld, worden allerlei activiteiten en projecten georganiseerd en ondersteund door een evangelisatie- en zendingscommissie. Ten behoeve van het aflossen van de financiering van ons kerkgebouw en de ondersteuning van hulpbehoevenden wordt jaarlijks een gezellige markt georganiseerd. Vanuit de gehele regio trekt dit publiek. Daarnaast levert de gemeente een maatschappelijke bijdrage d.m.v. kringloopwinkel Overthollig.