In Zijn gunst gaf de Heere een gestage groei van de gemeente, waardoor de eerste Rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat niet meer voldoende ruimte bood. Na jaren van voorbereiding is in 2001 de eerste paal geslagen van ons huidige kerkgebouw door ds. C. De Jongste. In 2002 heeft de eerste steenlegging plaatsgevonden.

De toen nog in aanbouw zijnde kerk kreeg opnieuw de naam Rehobothkerk; een verwijzing naar de ruimte die God heeft gegeven. Ongeveer een jaar later is het kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Met name het liturgisch centrum is een blikvanger. Boven de kansel prijkt een prachtig orgel. De kansel is links en rechts geflankeerd door stenen borden, met daarin een koperen gravure van Gods wet. De raampartijen aan de voorzijde van de kerk bevatten kleurrijke voorstellingen van de put Rehoboth en de wonderbare visvangst. Daarnaast  hebben zowel de lezenaar als het doopvont dezelfde bouwstijl als de kansel en komt ook in het doopvont het kenmerkende brons terug.

Het woord van God staat centraal. In de kerk is dit terug te zien. Op de kansel ligt de Bijbel, in geopende vorm. Dat woord van God mag reeds vele jaren geopend zijn in Tholen, als middel tot het geestelijk huis dat onze trouwe God Zelf bouwt: een volkomen tempel, waarvan het bestek vast ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid, waarin geen sprake is van plaatsgebrek (Johannes 14:2). Uit alle geslachten en plaatsen zullen velen ingaan: onze trouwe God bouwt die Kerk nog steeds en als gemeente bidden wij, of ook u en jij hiervan levende stenen mogen worden (Psalm 51:20).