Pasen
26 maart 2022
Kledinginzameling voor Oekraïne
25 oktober 2022
Pasen
26 maart 2022
Kledinginzameling voor Oekraïne
25 oktober 2022
Show all

Hemelvaart en Pinksteren

HEMELVAART EN PINKSTERFEEST: JEZUS’ WAARHEID VERSPREID.  

Jezus geboren. Jezus gestorven. Jezus opgestaan…Meer dan tweeduizend jaar geleden. Wie gelooft dat vandaag de dag nog?  
Hoe is het mogelijk dat zo’n ‘oud’ verhaal nog steeds voortleeft in mensen en deze boodschap nog steeds verspreid wordt over de aarde?

Jezus is na Zijn opstanding nog veertig dagen op aarde gebleven. Regelmatig verscheen Hij aan Zijn volgelingen. Hij bemoedigde hen, want ze waren bang en zaten vol vragen en twijfels. De kruisdood van Jezus was in eerste instantie onbegrijpelijk voor hen. Ze hadden zelfs geprobeerd het tegen te houden. Toen dat niet lukte, zijn ze allemaal op de vlucht geslagen. Totdat Jezus, na Zijn opstanding, aan hen verscheen en ze herinnerd werden aan Jezus’ woorden over Zijn lijden en sterven. Toen pas gingen zij begrijpen dat dit zo moest gebeuren. Het sterven van Jezus was de enige weg tot redding; hun redding en dat van vele anderen.

HEMELVAART

Na veertig dagen nam Jezus Zijn volgelingen mee naar een berg. Daar sprak Hij Zijn laatste woorden tot hen: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga uit in deze wereld en vertel andere mensen over Mij. Zodat ook zij gaan verlangen naar een leven met God en een volgeling van Mij willen worden.. Doop ze in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en blijf ze ook onderwijzen. En weet: Ik ben alle dagen bij jullie tot deze wereld zijn doel heeft bereikt.’ Na deze woorden verliet Jezus de aarde en werd Hij opgenomen in de hemel. Voor ons is de hemel een onzichtbare werkelijkheid. Het is de plek waar God woont en waar eenmaal alle gelovigen zullen zijn. Ook Jezus is daar en vandaaruit regeert Hij de wereld.

PINKSTEREN

Zijn volgelingen bleven achter met een duidelijke opdracht: vertel deze goede boodschap overal. Maar hoe moesten ze dat gaan doen? Gelukkig had Jezus al eerder gezegd: ‘Ik ga terug naar Mijn Vader in de hemel, maar Ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal een Ander sturen om jullie te troosten, God de Heilige Geest. Hij zal jullie in alle waarheid leiden. Hij zal deze opdracht tot een goed einde brengen in en door jullie heen. Wacht, tot Hij gekomen is.’

Tien dagen hebben de volgelingen van Jezus gewacht en gebeden. Toen kwam de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, het feest waarin werd gedankt voor de eerste oogst van het seizoen. Tijdens dit feest werden de volgelingen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. Ze vertelden alle mensen over de komst van Jezus en het doel van Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood.