Kerktijden, crèche en parkeren

De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn zoals hieronder vermeld.

Zondag: 10:00, 14:30, 18:30
Nieuwjaarsmorgen:10:00
Biddag (de laatste woensdag in februari):10:00, 14:30, 19:00
Goede vrijdag: 19:00
Tweede paasdag: 10:00
Hemelvaartsdag: 10:00
Tweede pinksterdag: 10:00
Dankdag (de derde woensdag in november): 10:00, 14:30, 19:00
Eerste kerstdag (indien niet op zondag): 10:00, 16:00
Tweede kerstdag (indien niet op zondag): 10:00
Oudejaarsavond (indien niet op zondag): 19:00
Diensten op een doordeweekse avond: 19:30

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van de bovengenoemde tijdstippen. Via de website kerktijden.nl of via de publicatie in het kerkelijk weekblad ”De Saambinder” en het Reformatorisch Dagblad, kunt u de aanvangstijden verifiëren indien gewenst. Voor aanvang van de dienst helpt een koster of iemand van de zitplaatsencommissie u graag met het vinden van een zitplaats.

Tijdens de ochtenddiensten is er de mogelijkheid om kinderen naar de crèche te brengen. Er zijn meerdere groepen, ingedeeld naar leeftijd. Indien u als bezoeker gebruik wil maken van de crèche, verzoeken wij u om de eventuele jas, tas, beker of fles te voorzien van de naam van uw kind.

Op het terrein van de kerk is parkeergelegenheid voor kerkgangers. Gelieve achteruit in te parkeren en de instructies van de parkeerwachten op te volgen. Parkeren aan de Ds. G.H. Kerstenstraat is alleen toegestaan met blauwe schijf en mits het parkeerterrein van de kerk vol is.

Bankgegevens

Ten behoeve van het overboeken van uw giften, treft u hieronder de relevante bankgegevens. 

Kerk Tholen: NL91RABO 0362 6033 32 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Tholen

Diaconie Tholen: NL76RABO 0340 2197 85 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Tholen

Kerk Sint Philipsland: NL32RABO 0302 7813 90 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Diaconie Sint Philipsland: NL89RABO 0302 7817 22 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Preken mee- of naluisteren

De kerkdiensten worden uitgezonden. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten live meeluisteren. Door op de link te klikken, opent automatisch de stream van de Gereformeerde Gemeente Tholen. Door op de play-button te klikken kunt u de live-uitzendingen meeluisteren.

Via deze website is het verder mogelijk om diensten, waarin een predikant is voorgegaan, na te luisteren. Het hiervoor benodigde wachtwoord is te verkrijgen via de koster en uitsluitend bedoeld voor eigen leden van onze gemeente.

Voor het na luisteren van preken, is het tevens mogelijk om preken te bestellen tegen een geringe onkostenvergoeding. De preken kunnen dan worden geleverd op de door u gewenste drager of extensie: gebrand op cd of als mp3.