Wekelijks zet een groep zangers, varierend in leeftijd en geslacht, zich enthousiast in tijdens een repetitie-avond van de Christelijk gemengde zangvereniging Crescendo. Deze zangvereniging streeft naar ontspanning en vordering in de zangkunst. Dit mede ter ondersteuning van de gemeentezang tijdens de kerkdiensten. Ook brengt het koor het ingestudeerde regelmatig ten gehore. Daarnaast streven de koorleden naar het bevorderen van saamhorigheid.

Het muzikale begrip crescendo, waarvan de naam van dit koor is afgeleid, betekent in sterkte toenemen. Dit ziet op geluidstoename, idealiter vanuit groei van het ledenaantal. Geinteresseerden zijn hartelijk welkom! Meer informatie over dit koor is te vinden via http://www.crescendo-tholen.nl/.