Iedere zaterdag komt een groep mannen bij elkaar om samen te zingen onder muzikale leiding van dirigent Job Oostdijk. Van 18:30 tot 19:45 wordt er gerepeteerd in ons kerkgebouw. Als belangstellende bent u van harte uitgenodigd om de repetities te bezoeken: als luisteraar achterin de kerk of, beter nog, om een keer met ons mee te zingen!

Christelijk Thools Mannenkoor Rehoboth heeft zich het bevorderen van de onderlinge band binnen de gemeente en het koor ten doel gesteld. Door het verlenen van medewerking aan zanguitvoeringen, draagt het koor bij aan het inzamelen van collecten en giften t.b.v. de ondersteuning van goede doelen. Het belangrijkste middel hiertoe is trouw en actief zijn, zowel in het koor als naar buiten gericht. Het koor organiseert ook zelfstandig koorconcerten. Voor de financiering daarvan wordt regelmatig een beroep gedaan op sponsors en adverteerders. Daarnaast is een belangrijk doel het bevorderen van de zangkunst, ter ondersteuning van de gemeentezang en het bieden van een gezonde en verantwoorde vorm van ontspanning.

Bij het oprichten van het koor in 1973, is voor de naam Rehoboth gekozen. Die naam is gelijk aan de naam van het huidige en voormalige kerkgebouw en heeft de betekenis: God heeft ons ruimte gemaakt. Dat gold ten tijde van oprichting in materiële zin en in de groei van de gemeente. Dat geld vandaag de dag nog in de ruimte die God biedt voor het zingen van Psalmen en geestelijke liederen in verenigingsverband.

Voor contact met het mannenkoor, kunt u een e-mail sturen naar: ctmr@solcon.nl.