Sinds 2007 beschikt Tholen over een prachtige kringloopwinkel, gerunt door vrijwilligers uit onze gemeente. De naam van kringloopwinkel OverThollig verwijst naar overbodig en/of overdadig. Bij de kringloopwinkel kan dan ook alles gebracht worden wat ‘over’ is. De letter h in deze naam is een speelse verwijzing naar Tholen. De kringloopwinkel draagt bij aan duurzaamheid en een bewuste omgang met ons milieu. Dit is een Bijbelse opdracht.

Het aanbod van de winkel bestaat uit kleding, boeken, oude metalen, meubels, speelgoed, huishoudelijke middelen, curiosa en zelfs complete inboedels. Tijdens openingstijden kunnen spullen worden ingeleverd. Voor het inleveren van grotere meubelstukken verzoeken de vrijwilligers u eerst contact op te nemen. Het aanbod wisselt gestaag en regelmatig zijn er voordelige acties. Voor meer informatie: www.kringloopwinkeltholen.nl.

Bezoekadres:
Postweg 3c
4691 RH Tholen

Correspondentie en contact:
Kringloopwinkel OverThollig
p/a Kon. Julianastraat 42a
4691 GR Tholen
info@kringloopwinkeltholen.nl

Openingstijden:
Elke woensdag van 09.00 – 11.30
Elke donderdag van 13.30 – 16.00
Elke vrijdagavond van 18.00 – 20.00
Elke laatste zaterdag van de maand 09.30 – 15.30