Zending betreft de verspreiding van het Christelijke geloof naar, in het bijzonder, onze verre medemens. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten vindt dit o.a. plaats vanuit het centrale orgaan ZGG (www.zgg.nl). De zendingscommissie streeft naar het onder de aandacht brengen van zendingswerk en de hiervoor benodigde financiele steun bij de gemeenteleden en andere belangstellenden. De commissie probeert hiertoe twee keer per jaar een avond te beleggen. Daarnaast is er een jaarlijkse rondgang door de gemeente (doorgaans in februari of maart), zodat vrijwillig een gave t.b.v. de zending kan worden afgestaan.

Een andere activiteit betreft de inzameling van oud papier. Elke derde donderdag van de maand wordt, vanaf 18:30, het oud papier ingezameld in Tholen. Dit gebeurd door een wisselende groep enthousiaste vrijwilligers. Aan degenen die hun oud papier willen afstaan, verzoekt de commissie om dit netjes gebundeld neer te zetten langs de straat of weg waaraan u woont. Dit voorkomt dat de omgeving wordt gehindert door slingerend papier.

Verder zorgt een groep vrijwilligers voor de verspreiding van het blad ‘Paulus’, een uitgave vanuit de ZGG. Mocht u nog over oude postzegels of postzegelverzamelingen beschikken, waarmee u niets mee doet, dan kunt u die op donderdagavond inleveren bij de bibliotheek. Ook gebruikt frituurvet kunt u inleveren t.b.v. de zending. Bij kringloopwinkel OverThollig, staat een container waarin dit gedeponeerd kan worden.