Zending betreft de verspreiding van het Christelijke geloof naar, in het bijzonder, onze verre medemens. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten vindt dit o.a. plaats vanuit het centrale orgaan ZGG (www.zgg.nl). De zendingscommissie streeft naar het onder de aandacht brengen van zendingswerk en de hiervoor benodigde financiele steun bij de gemeenteleden en andere belangstellenden. De commissie probeert hiertoe twee keer per jaar een avond te beleggen. Daarnaast is er een jaarlijkse rondgang door de gemeente (doorgaans in februari of maart), zodat vrijwillig een gave t.b.v. de zending kan worden afgestaan.

Een andere activiteit betreft de inzameling van oud papier. Vrijwilligers worden ingezet om de chauffeurs te assisteren als bijrijder bij het ophalen van oud papier. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Tholen en de ZRD. Hiervoor krijgen we een vergoeding van de gemeente Tholen die ten goede komt aan de zending .

Verder zorgt een groep vrijwilligers voor de verspreiding van het blad ‘Paulus’, een uitgave vanuit de ZGG. Mocht u nog over oude postzegels of postzegelverzamelingen beschikken, waarmee u niets mee doet, dan kunt u die op donderdagavond inleveren bij de bibliotheek. Ook gebruikt frituurvet kunt u inleveren t.b.v. de zending. Bij kringloopwinkel OverThollig, staat een container waarin dit gedeponeerd kan worden.