‘Gemeente zijn’ wordt door ons mede in praktijk gebracht, wanneer we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. In het leven komen ziekte, zorgen en eenzaamheid voor. Wat rijk dat we in zulke omstandigheden lid zijn van een kerkelijke gemeente. Binnen de gemeente is een hulpverleningscommissie actief, genaamd ZorgSamen. Vanuit ZorgSamen wordt kortdurend (± 6 weken) of langdurend ondersteuning geboden aan gemeenteleden. De coördinatoren beantwoorden de zorgvragen en organiseren de hulp. Vrijwilligers, man en vrouw, jong en oud, zijn bereid om de hulp te geven die nodig is. Daarbij valt o.a. te denken aan kookhulp, het ophalen of wegbrengen van kinderen, opvang van kinderen, hulp bij technische klussen, vervoer, kraamhulp, maatjescontact, begeleiding en bezoekmomenten.

De praktische hulp is gericht op het (tijdelijk) helpen waar dat nodig is. In overleg met de coördinator wordt gekeken welke hulp het meest passend is. Dit kunnen ook meerdere zaken tegelijkertijd zijn, zoals oppas van de kinderen en strijkhulp. Tevens wordt gekeken of mensen uit het eigen netwerk al betrokken zijn en of zij eventueel hulp kunnen bieden of mee kunnen draaien in een rooster. Er wordt vooraf een periode afgesproken die naderhand geëvalueerd wordt. Als blijkt dat de hulp langer nodig is, wordt dit in overleg met de vrijwilligers geboden. Huishoudelijke hulp wordt geboden in een periode van zes tot maximaal twaalf weken. Gedurende deze looptijd vindt in overleg zes keer hulpverlening plaats. Deze hulp-verlening wordt geboden door één of meerdere vrijwilligers.

Dit langdurende ondersteuning wordt geboden wanneer er behoefte is aan structureel of terugkerend contact/bezoek. Bij het zogenoemde maatjescontact kunnen één of meerdere vrijwilligers periodiek bij bijvoorbeeld ouderen op bezoek gaan of iets met hen ondernemen. Met een coördinator wordt afgestemd waar de wensen liggen. Dit geldt ook voor een hulpvraag voor begeleiding. Daarnaast krijgen gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die het fijn vinden, in de winterperiode een bezoek. Verder worden ook (gezinnen van) gehandicapten rond hun verjaardag bezocht.