Goede Vrijdag
26 maart 2022
Hemelvaart en Pinksteren
16 mei 2022

Drie dagen na Goede Vrijdag gebeurt er weer een wonder: Jezus staat op uit de dood. God wekt Jezus op als bewijs dat het geven van Zijn leven voldoende was om de straf weg te nemen. Dat vieren we met het Paasfeest.