Eens in de twee weken is het op donderdag verenigingsavond van 19:00 – 20:30 uur. Dan zijn alle jongens van de gemeente en daarbuiten, uit de groepen 7 en 8 van de basisschool, hartelijk welkom in één van de zalen van de kerk! Elke verenigingsavond wordt door de leidinggevenden op een eenvoudige manier een verhaal vanuit of bij de Bijbel vertelt. Hierbij wordt ook uitleg gegeven vanuit Gods woord. Soms wordt ook aan Bijbelstudie gedaan, tijdens de vertelling. Ook een verwerking ontbreekt niet. Vaak bestaat die uit een leuke puzzel. Na deze inleiding wordt gezamenlijk limonade gedronken. Bij tourbeurt verzorgen twee jongens een heerlijke traktatie! Na de pauze is er ontspanning door samen te knutselen in de zaag- en timmerruimte. Soms is er ook een leuke gezamenlijke avond met jeugdvereniging Rhodé. Ook zijn er zo nu en dan gezamenlijke uitjes, zoals een avondje midgetgolfen en bowlen!

De naam van jeugdvereniging Met hart en hand ziet op de manier waarop de jongens en leidinggevenden samen verenigd zijn. Allereerst gaat het om het hart. Hiervoor wordt in Gods woord naar vernieuwing gezocht. Daarnaast is het bezig zijn met de handen een vast onderdeel van de verenigingsavonden. Als zodanig wordt gezocht naar het ontdekken van behendigheid en creativiteit; gaven die erg belangrijk zijn in het opgroeien en ontwikkelen.

Het doel van de vereniging is allermeest het bezig zijn met Gods woord. Met en voor elkaar bidden wij of dit mag leiden tot de vernieuwing van onze harten. Als dat plaatsvindt, zal ook bij deze jonge jongens een hartelijk dienen vanuit het hart en met de hand (daad) ontstaan. Van harte willen wij al het jeugdwerk aanbevelen in uw gedachten en gebed. Ook dit eenvoudige, maar mooie werk kan onze God zegenen in de harten van onze jeugd!