Eens in de twee weken is het op donderdag verenigingsavond van 19:00 – 20:30 uur. Dan zijn alle meisjes van de gemeente en daarbuiten, uit de groepen 7 en 8 van de basisschool, hartelijk welkom! Elke verenigingsavond wordt door de leidinggevenden op een eenvoudige manier een verhaal vanuit of bij de Bijbel verteld. Hierbij wordt ook uitleg gegeven vanuit Gods woord. Ook een verwerking ontbreekt niet. De ene keer heeft die de vorm van een leuke puzzel. De andere keer wordt een Bijbelstudie gedaan. Dan weer wordt gezamenlijk nagedacht over vragen vanuit de groep. Na deze inleiding wordt gezamenlijk limonade gedronken. Natuurlijk hoort daar een lekkere traktatie bij! Na de pauze is er ontspanning door samen een spel te doen, te knutselen of te zingen.
De naam van jeugdvereniging Rhodé is afkomstig uit de Bijbel. In Handelingen 12 wordt gesproken over een dienstmeisje in het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus, die deze naam droeg.

Het doel van de vereniging is allermeest het bezig zijn met Gods woord. Met en voor elkaar hopen wij dat dit mag leiden tot het vinden van het Woord met een hoofdletter, Jezus Christus! Ook heeft de vereniging het bevorderen en behouden van de onderlinge band en de aandacht voor elkaar als doelstelling. Van harte willen wij al het jeugdwerk aanbevelen in uw gedachten en gebed. Ook dit eenvoudige, maar mooie werk kan onze God zegenen in de harten van onze jeugd!