Eens in de twee weken is het op woensdag verenigingsavond van 19:30 – 21:00 uur. Dan zijn alle jongeren van de gemeente, in de leeftijd van 12 en 13 jaar hartelijk welkom! Elke verenigingsavond wordt door de leidinggevenden op een eenvoudige manier een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd d.m.v. een inleiding met vragen. Daarnaast worden soms Bijbelstudies georganiseerd (plenair) en ook is er ruimte voor het uitnodigen van gastsprekers voor bijvoorbeeld de behandeling van specifieke, veelal ethische, kwesties. Na deze activiteiten wordt gepauzeerd, wat steevast een gezellig moment is en bijdraagt aan een warme band tussen de verenigingsleden onderling! In dat teken staat ook het gedeelte na de pauze, wat veelal wordt ingevuld door het samen doen van een gezelschapsspel, quiz of knutselwerk.

De naam van jeugdvereniging Sola Scriptura is een van de vijf Latijnse termen waarmee de Reformatie veelal wordt samengevat. Letterlijk betekend het ‘’alleen door de Schrift’’, waarmee de Bijbel wordt bedoelt. Tegen deze achtergrond krijgt de naamgeving van onze vereniging dus iedere bijeenkomst een praktische invulling. De vier overige, niet minder sprekende, termen waarmee de Reformatie wordt aangeduidt zijn: Sola Gratia (genade alleen), Sola Fide (door/in geloof alleen), Solus Christus (Christus alleen) en Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer).

Het primaire doel van de vereniging is het funderen van onze jongeren in Gods Woord en de kennis uit en over de Bijbel te vermeerderen. Voortdurend worden praktische lijnen getrokken vanuit de Bijbel naar het leven van alle dag en naar de tijdgeest waarin onze jongeren opgroeien. Ook worden principiële levensvragen besproken, die soms ook vanuit de jongeren zelf worden gesteld en dan worden getoetst aan de Bijbel. Daarnaast heeft de vereniging het bevorderen en behouden van de onderlinge band en de aandacht voor elkaar als doelstelling.

Naast de hulp en genade van onze God en naast de inspanningen van onze leidinggevenden, is het verwezenlijken van onze doelstellingen ook afhankelijk van uw hulp. Wij willen u oproepen om op uw eigen manier het verenigingsleven een warm hart toe te dragen en te ‘’promoten’’ bij onze jongeren. Probeer, voor zover mogelijk, ook uw eigen kinderen actief deel te laten nemen. Mochten hiertoe obstakels of belemmeringen zijn, dan mag u hierover gerust in (discreet) gesprek met een van de leidinggevenden! Hierin proberen zij mee te denken, om samen tot een passende oplossing te komen. Daarnaast willen wij u hartelijk aanbevelen om het werk van de vereniging(en) mee te nemen in uw persoonlijke gebeden!