Eens in de twee weken is het op woensdag verenigingsavond. De avond begint om 19:30. Alle jongeren van de gemeente, in de leeftijd van 14 en 15 jaar zijn dan hartelijk welkom in één van de kerkzalen! Elke verenigingsavond gaat de Bijbel open. Op een leerzame manier wordt hierbij verteld en uitleg gegeven door één van de leidinggevenden. Ook wordt met elkaar nagedacht over het Bijbelgedeelte.
 
Het doel van de vereniging is om met elkaar Gods Woord te onderzoeken en jongeren ruimte te bieden voor ontmoeting met elkaar op een geoorloofde manier. De jeugdvereniging biedt jongeren ruimte om in een turbulente levensfase te bezinnen, vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke geloofs- en levensvragen. Daarnaast biedt de verenigingsavond steevast een vorm van ontspanning in de vorm van een spel, quiz of door middel van andere activiteiten of uitstapjes.

Neemt u het jeugdwerk mee in uw gebed?