Eens in de twee weken is het op zaterdag verenigingsavond van 20:00 – 22:00 uur. Dan zijn alle jongeren van de gemeente, in de leeftijd van 16 jaar en ouder hartelijk welkom! Steeds staat d.m.v. een bepaald thema of een overdenking, het Woord van God centraal. Soms is dit vanuit een invulling of thema die door een van de leidinggevenden wordt bepaald, maar het komt ook voor dat dit gebeurt door een lid of meerdere leden. Daarnaast wordt regelmatig een gastspreker uitgenodigd, met het oog op bezinning op een actueel of historisch ingrijpend thema, vanuit Bijbels en ethisch perspectief. Verder heerst er tijdens en na iedere verenigingsavond  een ontspannen sfeer, waarin genoeg ruimte is voor gezelligheid en sociaal contact, onder het genot van een hapje en drankje. Ook zijn er jaarlijks terugkerende bijzondere bijeenkomsten en uitjes, waaronder een BBQ avond, kerstavond en gezellige fietstocht.

De Latijnse naam van jeugdvereniging Unum Necessarium betekent ‘’het Ene nodige’’, waarmee de genade van Jezus Christus wordt bedoelt. Door het onderzoeken van de Bijbel kan die Ene nodige worden gevonden. Tegen deze achtergrond krijgt de naamgeving van onze vereniging dus iedere bijeenkomst een praktische invulling.

Het primaire doel van de vereniging is het funderen van onze jongeren in Gods Woord en het vermeerderen van de kennis uit en over de Bijbel. Voortdurend worden praktische lijnen getrokken vanuit de Bijbel naar het leven van alle dag en naar de tijdgeest waarin onze jongeren leven, leren en opgroeien. Hiertoe tonen wij belangstelling voor de jeugd en hun leefwereld. Ook worden principiële levensvragen besproken, die soms ook vanuit de jongeren zelf worden gesteld en dan worden getoetst aan de Bijbel. Daarnaast heeft de vereniging het bevorderen en behouden van de onderlinge band en de aandacht voor elkaar als doelstelling.

Naast de hulp en genade van onze God en naast de inspanningen van onze leidinggevenden, is het verwezenlijken van onze doelstellingen ook afhankelijk van uw hulp. Wij willen u oproepen om op uw eigen manier het verenigingsleven een warm hart toe te dragen en te ‘’promoten’’ bij onze jongeren. Daarnaast is het belangrijk dat wij ons als gemeente blijven verdiepen in de problemen en hectiek van deze tijd en, waar mogelijk, vanuit deze verdieping belangstelling tonen voor de jeugd. Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden. Toon bijvoorbeeld belangstelling voor hun studie en/of bezig zijn. Bovenalles mogen en moeten we hen meenemen in onze gebeden; laten we niet onderschatten hoe moeilijk de tijd is waarin onze jeugd opgroeit, maar evenmin dat het gebed een krachtig middel is!