Eens in de twee weken komt de vereniging samen rondom Gods geopende Woord. Dit is afwisselend op donderdag- of vrijdagavond van 20:00 tot 22:00, bij één van de ‘leden’ van de vereniging. Alle gemeenteleden van 21 jaar of ouder zijn dan van harte welkom, om de preek van de zondagmorgen voorafgaand aan de verenigingsavond te bespreken. Van deze preek wordt vooraf een samenvatting met gespreksvragen doorgemaild. Op deze manier kan iedereen de vragen voorbereiden en zich in de stof van de preek verdiepen.
De naam Onésimus betekent: ‘Nuttig, profijtelijk, waarvan men vrucht, hulp of vreugd geniet.’ (Zie KT op Filemon 11 en 20) Wij hopen dat deze betekenis vervuld wordt voor iedereen die naar de vereniging komt om bezig te zijn rondom het geopende Woord.

Het doel van de vereniging is het verkrijgen van onderwijs uit Gods Woord en de prediking. Vanuit het boek Bijbelboek Johannes worden wij opgeroepen tot onderzoek, omdat God Zich in Zijn Woord openbaart en laat vinden: ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen!’. Het is daarom van groot belang om niet alleen op zondag, maar de gehele week nog bezig te zijn met de preek en het onderzoeken van de Bijbel. Het beantwoorden van de vragen is een uitstekende aanzet tot dit onderzoek. De doelstelling van de eigenlijke bijeenkomst is het met elkaar nadenken over het onderwijs en de rijke lessen die in de preek en in Gods woord naar voren zijn gekomen. Daarnaast zijn de bijeenkomsten nuttig voor het verkrijgen van antwoord op vragen die nog leefden naar aanleiding van de preek of om van gedachten te kunnen wisselen over moeilijke onderwerpen.

Alle gemeenteleden van 21+ zijn van harte welkom! U bent niet verplicht om alle avonden te bezoeken. Al komt u maar een aantal keer per seizoen, dat geeft niets! Voor sommige mensen ligt de drempel om de vereniging te bezoeken misschien hoog vanwege geringe kennis en uit angst voor moeilijke of persoonlijke vragen. Deze angst is niet nodig! Onésimus heeft juist als doel om onze geringe kennis te vergroten. We zoeken samen naar een antwoord op de vragen. We leren van elkaar. Verder gaat het op de vereniging vooral om wat de Heere in Zijn Woord zegt en niet om het delen van persoonlijke ervaringen. Uiteraard komen er wel persoonlijke zaken aan de orde, want we zijn er allemaal persoonlijk bij betrokken. Maar niemand is verplicht om iets persoonlijks weer te geven.