Eens in de twee weken komt de vereniging samen rondom Gods geopende Woord. Dit is op donderdagavond van 19:45 tot 21:45, in één van de zalen van ons kerkgebouw. Vanaf 19:30 is de inloop met koffie. Alle volwassen vrouwelijke gemeenteleden zijn dan van harte welkom.
De naam ‘’Bidt en werkt’’ is aan onze vereniging gegeven omdat wij de wens hebben ons nuttige werk biddend te mogen doen. Wij hopen dat deze betekenis vervuld wordt voor iedereen die naar de vereniging komt, in het bijeen zijn rondom het geopende Woord en het helpen van onze medemens.

Het doel van de vereniging is het versterken van de onderlinge band in de gemeente, alsmede het financieel steunen van zending, evangelisatie, de kerk en andere goede doelen. Dit proberen wij te bewerkstelligen door het bezoeken van zieken, het bezoeken van ouderen en het bezoeken van nieuw ingekomen leden.  Daarnaast sturen wij zieken en mensen met een beperking uit de gemeente een kaartje als blijk van medeleven. Tijdens onze verenigingsavonden is er sprake van veel creativiteit, knutselwerk en handwerk. De producten die wij hiermee maken, proberen wij tijdens de jaarmarkt en najaarsverkoping aan de man te brengen. Uit de opbrengsten bieden wij financiele steun aan de hiervoor genoemde doelen.

Kom gerust eens vrijblijvend een avond bijwonen om de sfeer te proeven en zelf te ervaren dat zowel jongere als oudere vrouwen van harte welkom zijn! Gods Woord staat centraal. Dat is de voornaamste reden om eens een avond te komen sfeer proeven. Daarnaast hopen wij dat u zich aangesproken voelt door onze doelstelling om anderen te helpen. De Bijbel roept ons op om onze naaste, veraf en dichtbij, lief te hebben.